Gouri

Gouri เป็นสาร PCL (Polycaprolactone) ที่มีโมเลกุลสูงประกอบ เป็นสารที่ใช้ในไหมละลายในวงการแพทย์มากว่า 10 ปี คุณสมบัติพิเศษของ Gouri คือการเป็นของเหลวชนิดแรกที่ฉีดฟื้นฟูผิว ให้ผิวหน้าเรียบเนียน กระจ่างใส ผิวชุ่มชื้น และกระตุ้นคอลลาเจน Gouri สามารถกระจายตัวได้ทั่วใบหน้าตามธรรมชาติ ช่วยสร้างการสังเคราะห์คอลลาเจนที่ลดลงเนื่องจากอายุของผิวที่เริ่มเสื่อมสภาพ และสลายได้เองไม่ตกค้าง

ศูนย์เลเซอร์เซนเตอร์

และ Rooftop Cafe ที่แรกในไทยใจกลางทองหล่อ

Upload Image...