ศูนย์เลเซอร์เซนเตอร์

และ Rooftop Cafe ที่แรกในไทยใจกลางทองหล่อ